Novaĵoj

La Esperanto-centro en Rumonge ricevis 250 novajn librojn

01.09.2014 – Sekretario de la Asocio Nacia por Esperanto en Burundo Hasano Ntahonsigaye informas, ke la biblioteko de la Esperanto-centro en Rumongo ĵus ricevis proksimume 250 novajn librojn de la rusia eldonejo Impeto, aĉetitajn danke al klopodoj de la teamo de fonduso “Esperanto en Evoluo”. Tio grave riĉigos la bibliotekon kaj ebligos distribuadon de pluraj ekzempleroj inter aliaj esperanto-grupoj de la lando.

250 libroj de la eldonejo "Impeto" por la Esperanto-centro. Rumongo, Burundo. 09.2014.

250 libroj de la eldonejo “Impeto” por la Esperanto-centro. Rumongo, Burundo. 09.2014.

Samtempe alvenis alia bona novaĵo: la Esperanto-centro ricevis aliron al elektro. Do nun ĝi povas uzi modernajn komunikilojn kaj edukilojn kiel komputiloj, telefonoj, faksiloj kaj kopiiloj.

Elektro alvenis al la Esperanto-centro. Rumongo, Burundo. 09.2014.

Elektro alvenis al la Esperanto-centro. Rumongo, Burundo. 09.2014.

Tamen ĝis nun la unua Esperanto-centro de Burundo havas nek teknikaĵojn, nek meblojn.  La fonduso “Esperanto en Evoluo” elspezis grandajn sumojn por aĉeti la terenon kaj konstrugi la ejojn. Daŭrigo kaj disvolvado de la projekto nun dependas de via subteno.

Lokaj esperantistoj pretas lanĉi esperanto-kurson kaj septembro estas la plej kovena tempo por tio, sed… mankas 300 eŭroj por fari almenaŭ benkojn por gestudontoj. Ĉu tio estas tro granda sumo por Esperantujo?

Vi povas subteni la agadon de tiuj sindonemaj aktivuloj per mondonacoj, kio ebligos aĉetadon de la mebloj kaj eble teknikaĵoj.

Vi povas ankaŭ sendi siajn librojn (en Esperanto kaj la franca) laŭ la adreso: ANEB, BP 170, BI-Rumonge, Burundi aŭ aĉeti la novajn ekzemple en Libroservo de UEA kaj indiki tiun adreson.

Ne prokrastu, klaku kaj faru tuj!

1

La Esperanto-centro en Rumonge havas ĉirkaŭ 500 librojn, sed neniujn meblojn

10.05.2014 – Sekretario de la Asocio Nacia por Esperanto en Burundo Hasano Ntahonsigaye informas, ke la biblioteko de la Esperanto-centro en Rumongo jam havas ĉirkaŭ 500 librojn kaj sep kasedojn. Li kore dankas ĉiujn samideanojn, kiuj sendis pakaĵojn kun libroj, revuoj kaj diskoj kaj esperas, ke ili plu helpos plenigi la unuan esperanto-bibliotekon de Burundo, kiu samtempe estas la unua kaj sola publika biblioteko de Rumongo.

Tamen multo ankoraŭ mankas al la unua centro de la esperanto-vivo en tiu afrika lando – lerniloj, komputiloj kaj aparte mebloj. La du novkonstruitaj klasoj pretas akcepti lernantojn, sed al la ejoj mankas iuj ajn mebloj, eĉ plej simplaj benkoj kaj tabloj. En la biblioteko legantoj devas legi stare, ĉar aliaj oportunoj mankas. En malsupraj fotoj videblas kiel legantoj alvenis kaj dismetis librojn kaj revuojn sur la portempe pruntita tablo.

Legantoj en la Esperanto-centro. Rumongo, Burundo. 05.2014.

Legantoj en la Esperanto-centro. Rumongo, Burundo. 05.2014.

 

Legantoj en la Esperanto-centro. Rumongo, Burundo. 05.2014.

Legantoj en la Esperanto-centro. Rumongo, Burundo. 05.2014.

 

Legantoj en la Esperanto-centro. Rumongo, Burundo. 05.2014.

Legantoj en la Esperanto-centro. Rumongo, Burundo. 05.2014.

 

Legantoj en la Esperanto-centro. Rumongo, Burundo. 05.2014.

Niaj samideanoj el tiu malriĉega lando esperas je helpo de la tutmonda esperantistaro.

Vi povas subteni la agadon de tiuj sindonemaj aktivuloj per mondonacoj, kio ebligos aĉetadon de la mebloj kaj eble teknikaĵoj.

Vi povas ankaŭ sendi siajn librojn (en Esperanto kaj la franca) laŭ la adreso: ANEB, BP 170, BI-Rumonge, Burundi aŭ aĉeti la novajn ekzemple en Libroservo de UEA kaj indiki tiun adreson.

0

La Esperanto-centro en Rumonge jam preskaŭ finkonstruita

Burundaj samideanoj sciigis, ke la konstruaj laboroj en la Esperanto-centro en Rumonge jam finiĝis. Do la unua centro de la esperanto-vivo en tiu afrika lando jam preskaŭ tute pretas. Kial nur “preskaŭ”? Ĉar ankoraŭ mankas multaj aĵoj al tiu ejo. Unuafoje estas bezonata meblaro por pretigi ĝin al akceptado de lernantoj kaj legantoj. Mankas komputiloj kaj aliaj teknikaĵoj por la oficejo de la landa asocio. Mankas multe da libroj, kvankam donacoj alvenas de la tuta mondo kaj nun la unua biblioteko de Rumonge havas jam 207 librojn.

Plano de la Esperanto-centro en Rumonge, Burundo. 02.2014.

Plano de la Esperanto-centro en Rumonge, Burundo. 02.2014.

Ĉu vi ŝatas tiun agadon kaj volas laŭeble subteni ĝin? Jen plej simplaj vojoj. Vi povas sendi siajn librojn (en Esperanto kaj la franca) laŭ la adreso: ANEB, BP 170, BI-Rumonge, Burundi aŭ aĉeti la novajn ekzemple en Libroservo de UEA kaj indiki tiun adreson. Ankaŭ vi povos fari donacojn al la fonduso. Ĉiu, eĉ plej malgranda donaceto estas ege bonvena kaj bezonata. Ne hezitu, faru tuj!

0

Konstruado en Rumonge progresas

08.02.2014 - Afrikaj samideanoj informas pri komenco de la plankokonstruado en la Esperanto-centro en Rumonge (Burundo). Tiu projekto estas sukcese realigata danke al subteno de la fondaĵo “Esperanto en Evoluo”. Ĝis marto oni planas fini la konstruajn laborojn.

 

0

Novaĵoj de ANEB: jarraporto 2013

Ĉi-tiun jaron, la agado de ANEB ege koncentriĝis je la konstruado de la Esperanto-centro en Rumonge. Danke al la helpo de la fondaĵo “Esperanto en Evoluo” ni sukcesis preskaŭ finkonstrui la centron, kaj plibonigi ĝin. Ni iniciatis novan projekton en la centro, pri konstruado de du klasĉambroj, kie okazos la instruado kaj nuntempe, la du klasĉambroj ekzistas kaj baldaŭ ĝia konstruado finiĝos, dank’al la helpo de la fondaĵo Esperanto en Evoluo.

Esperantistoj de Rumonge multfoje renkontiĝis en la centro, dum la sabataj komunaj laboroj kaj tie beligis la centron per plantado de floroj kaj gazono.

La agado de ANEB ne nur limiĝis je la konstruado de la centro, la sekretario de ANEB kaj kasisto vizitis du klubojn en Rumonge (Lycée Nyamibu) kaj en Buruhukiro (Lycée Kibasha) kaj tie estis okazo informi la lernejestrojn kaj lernantojn pri Esperanto kaj pri la centro, kiu havas multajn facetojn: biblioteko, oficejo de ANEB …

En januaro, la Prezidanto de JEBUO S-ro Mlossi Saidi vizitis radielsendejon de SALAMA kaj parolis pri Esperanto. La elsendo estis aŭskultita dufoje en la semajno.

En Kiremba universitato kie Justin, la Prezidanto de la sporta sekcio de ANEB, studas okazis renkontiĝoj kaj esperanto-kursoj. La junuloj en tiu universitato decidis krei sportan klubon kaj ili alvokas helpon de ĉiuj, kiuj povas iel helpi.

La Prezidanto de ANEB vizitis la klubon de Kiremba mezgrada lernejo kaj sekvis la evoluon de la projekto pri bredado de porko. La porkido kreskis kaj la kaso de la klubo enhavas sufiĉe da mono por nutrigi la porkidon. Porinforme, je la pasintjara subvencio, ANEB donis 100 eŭrojn al la klubo por la projekto, kaj ni esperas ke la projekto estos profitdona por la klubo kaj por ANEB.

En Bubanza la instruado normale okazis, kaj la projekto pri kaprobredado estas en bona stato. Raportoj montras ke esperantistoj de Bubanza estas subtenindaj.

En Gasanda la reprezentanto de Kluboj (gasandaj kluboj) vizitis la Prezidanton de ANEB en Kiremba kaj dum tiu vizito okazis diskutoj pri plifortigo de la movado en ĉi-tiu regiono. ANEB jam donis al la gasandaj esperantistoj komputilon kaj subvenciis projekton pri komerco en la regiono. Nun la regiono bezonas modemon por ke esperantistoj retumu.

En Ngozi ni iris pro invito de junaj komencantoj en la seminario de Esperanto en Rumonge en 2012. La provinco de Ngozi rapide disvolviĝas kaj feliĉe ankaŭ Esperanto ne estis forgesita. Gilbert NIYUKURI, Sekretario de JEBUO nun studas en la universitato de Ngozi kaj lia esperanta agado estas aplaŭdinda. Kluboj stariĝis, esperantistoj multobliĝis kaj por helpi la tieajn agemajn esperantistojn, ni planas okazigi seminarion en ĉi-tiu regiono en septembro; kaze se financo ne estos obstaklo.

En Makamba, danke al diligenta laboro de Cedrick IRAKOZE, la klubaj agadoj plifortiĝis. Junuloj konstatis ke ne sufiĉas nur lerni Esperanton, sed indas ankaŭ uzi ĝin en diversaj projektoj. Nun, Cedrick jam produktis 5 muzikaĵojn kaj la junularo tie planas produkti filmon en Esperanto.

En Magara, post rehejmeniĝo (el la rifuĝejo) s-ro Posper starigis du klubojn en lernejoj kaj alian por ne-lernejanoj kaj plenkreskuloj. ANEB subtenis lian agadon per sendado de libroj kaj aliaj lernomaterialoj.

Aŭdiĝis, ke Esperanto eksplodis en Rutana provinco, en 2012, partoprenis la seminarion dek esperantistoj de Rutana kaj post tio ili vidis ke ili ne estas solaj. Ilia partopreno motivigis ilin kaj kreiĝis kvar novaj kluboj en ĉi-tiu regiono. En 2013, ankoraŭ de Rutana, partoprenis la seminarion en Rumonge dek esperantistoj kaj ĉi-foje ili ne estis komencantoj. Tio montris al ni ke esperanto-renkontiĝo ege gravas por komencantoj kaj la nuna strategio estas organizi aranĝojn en diversaj regionoj, rotacie.

En la ĉefurbo, danke al laboro de Mlossi Saidi (kiam li ankoraŭ estis en Buĵumburo), estis varbitaj novaj junuloj. Kelkaj el ili partoprenis la seminarion en septembro 2013 kaj ili estis brilaj. La septembran seminarion ankaŭ partoprenis esperantistoj el Ngozi, Kayanza, Rutana, Burambi, Buyengero, Ruyigi kaj tio montras al ni ke Esperanto ankaŭ ekzistas en ĉi-tiuj regionoj malgraŭ manko de regula raportado.

Partoprenis la 5-an Afrikan kongreson de Esperanto en Benino, la Prezidanto de ANEB kaj lia partopreno estis ege utila por la movado burunda kaj regiona. Nun ekis kunlaboro inter burundaj esperantistoj kaj Dro WANG por lerni la hjumeo terapio, venis informoj pri organizo de SPAMO, IJK, ILEI-konferenco….

Malgraŭ tio, pro tempomanko kaj manko de financoj (subvencio estis malpliigita), ne okazis fizika kunsido de ĉiuj estraranoj, ĉiuj decidoj okazis rete kaj telefone post grupa kunsido (estraranoj de Buĵumburo kaj estraranoj de Rumonge).

Perspektivoj :

– Bonvenigi SPAMON,

– Okazigi instruseminarion en Ngozi,

– Organizi Nacian Kongreson por renovigi la estraron de ANEB kaj de ĝiaj sekcioj,

– Peti librojn por la biblioteko,

– Okazigi perkorespondajn kursojn

– Instigi burundajn esperantistojn uzi interreton,

– Plifortigi informadon,

– Okazigi estrarkunsidon por ekipi la centron, ANEB petas al la donacantoj lernolibrojn kaj aliajn instru-materialojn.

SABIYUMVA Jérémie kaj NTAHONSIGAYE Hasano

Esperanto-centro en Rumonge jam havas 187 librojn

01.02.2014 – Sekretario de la Asocio Nacia por Esperanto en Burundo Hasano Ntahonsigaye sciigis, ke antaŭ kelkaj tagoj kasisto Pamphile Bahati rekalkulis librojn, senditajn de la tuta mondo por la finkonstruata Esperanto-centro. Nun ĝi enhavas 187 librojn. Li opinias, ke ĝis majo tiu cifero atingos 500. Tamen multo ankoraŭ mankas al ĝi – libroj, lerniloj, komputiloj, mebloj. Niaj burundaj samideanoj esperas je helpo de siaj samideanoj.

Vi povas sendi siajn librojn (en Esperanto kaj la franca) laŭ la adreso: ANEB, BP 170, BI-Rumonge, Burundi aŭ aĉeti la novajn ekzemple en Libroservo de UEA kaj indiki tiun adreson.

0

Solena malfermo de la Esperanto-centro en Rumonge

07.09.2013 –  Jérémie SABIYUMVA, prezidanto de ANEB, raportas:

Fifine, la 7-an de aŭgusto 2013 okazis oficiala malfermo de la Esperanto-Centro, kie hejmos la biblioteko, stoketo kaj oficejo de ANEB kaj ĉambro de vizitontoj.

La malfermo okazis vespere kaj ĝin ĉeestis 74 personoj el lokaj administrantoj, ĵurnalisto de loka gazeto “Hodi Tanganjika”, estro de la kvartalo Kanjenkoko, unu reprezentanto de iu politika partio kaj najbaranoj.

Je la 17-a horo, seminarianoj, kiuj venis de la ekskurso, alvenis kaj atendis je la enirejo. Poste alvenis la eksurbestro de Rumonge (S-ro Juma Eric kiu en 2008 estis urbestro de Rumonge kaj ege helpis en la sporta seminario de Klarita Velikova kaj nun estas membro de CNTB (Nacia Komisiono pri Tero kaj aliaj Bienoj en la provinco de Bururi), Konsilanto de la nuna urbestro de Rumonge, Prezidanto de la politika partio “Kaze FDD” en la provinco de Bururi, Prezidanto de la junulara centro en Rumonge kaj kelkaj instruistoj en mezgradaj lernejoj.

Pro alia grava renkontiĝo en Makamba, multaj invititaj aŭtoritatoj ne ĉeestis la malfermon malgaŭ iliaj promesoj partopreni ĝin.

Je la 17h30, la prezidanto de ANEB (meze), partoprenintoj el Kongio (maldekstre) kaj partoprenintino el Kenjo (dekstre) solene tranĉis ŝnuron, kiu estis ĉe la enirejo kaj ĉiuj ĉeestintoj aplaŭdis.

Malfermo de la Esperanto-centro. Rumonge, Burundo. 07.09.2013.

Malfermo de la Esperanto-centro. Rumonge, Burundo. 07.09.2013.

Ni eniris kantante esperantajn kantojn. La seminarianoj ĝoje kantadis kaj dancadis. Hasano NTAHONSIGAYE bonvenigis partoprenintojn eniri la grandan salonon (legejo). Mugabo bonvenigis invititojn kaj Jérémie SABIYUMVA prezentis la programon de la tago, kiu konsistas el

– kantado de la esperanto-himno;

– vizit(ig)o de la centro kaj klarigoj;

– historio de la centro kaj ĝia celo;

– venontjaraj projektoj por la centro.

Tuj poste la “Espero”, Hasano kaj Jérémie petis ĉeestintojn viziti la centron. En la granda halo, ili klarigis ke temas pri legejo de libroj. Uzontoj de la centro prenos librojn en la deponejo kaj ili venos en la granda halo. En venontaj jaroj, la halo estos uzata por aliaj celoj kiel renkontiĝejo.

Ni poste eniris la deponejon de libroj : en ĉi tiu loko, libroj kuŝos en ŝrankoj . Venis vico de stoketo kaj laŭ klarigoj, en la loketo ni metos posedaĵojn de ANEB.

Malfermo de la Esperanto-centro. Rumonge, Burundo. 07.09.2013.

Malfermo de la Esperanto-centro. Rumonge, Burundo. 07.09.2013.

Ni eliris kaj eniris la oficejon de ANEB: Temas pri ĉambro, sufiĉe granda kie, laŭ klarigoj, estos ŝranko, tablo kaj du seĝoj (unu por oficisto kaj alia por vizitontoj). Ni eniris la ĉambron de vizitantoj: en ĉi tiu chambro, estas necesejo kaj duŝejo. Fine, ni vizitis la necesejon kaj duŝejon ekstere. Jérémie montris al partoprenintoj liberan lokon, kie, se estos financo, ANEB planas konstrui du klasĉambrojn.

Poste trinkinte sodojn, ni aŭskultis pri la historio de la centro. Jérémie informis partoprenintojn ke la konstruado de ĉi tiu centro estis pripensita en 2009, dum la instruseminario de la geedzoj Johan Derks kaj Svetlana Milanovic en Burundo. Poste parolado kun Pamphile, Mugabo kaj Hasano pri sekvo de finlernintoj, ili pensis pri kiel gardi ilin kaj venis la ideo pri Esperanto-Centro por ke esperantistoj renkontiĝu tie.  Estis planite ke en la centro estu retkafejo sed pro kelkaj kialoj, ĉi ideo estis forĵetita.

Malfermo de la Esperanto-centro. Rumonge, Burundo. 07.09.2013.

Malfermo de la Esperanto-centro. Rumonge, Burundo. 07.09.2013.

En 2011, venis la unua monsendo por aĉeti terenon kaj en la fino de 2011 ni ekkonstruis la centron.  Kelkaj malfacilecoj observiĝis interalie subitaj ŝanghoj de prezoj de konstrumaterialoj pro nestabileco de la burunda franko, neseriozeco de konstruistoj, kiuj, kelkfoje forlasadis sian laboron.

Pri planoj, estis dirite ke ni planas konstrui du klasĉambrojn en la centro por ke ankaŭ tie okazu esperanto-instruado. Laŭ la buĝeto (farita de la konstruisto), estas bezonata ĉirkaŭ 2500 eŭroj. Jérémie petis al ĉiuj pensi pri kiel trovi ĉi sumon ĉar centro sen instruejo ne multe signifas.

Kelkaj proponis bredi kokojn en la centro, aliaj proponis luigi la halon al religiaj komunumoj… sed ne venis konkreta plano.

Je la fino, la eksurbestro (kiu estas ankaŭ najbarano de la centro) ege dankis la esperantistaron ĝenerale kaj Johan Derks specife pro ĉi granda kaj bela konstruaĵo en Rumonge. Li memorigis al ĉeestintoj pri sia kontribuo al la esperanto-movado kiam li estis urbestro de Rumonge kaj li akceptis plu helpi la centron.  Laŭ li, Esperanto iam estos forta lingvo, kaj en Burundo jam estas forta komunumo ĉar por la malfermo venis esperantistoj el 11 provincoj de Burundo kaj du eksterlandanoj (Kenjo kaj Demokratia Respubliko Kongo).

Venis la Prezidanto de politika partio “KAZE FDD“, kiu ankaŭ dankis la esperantistaron pro la konstruaĵo kaj akceptis ĉiam diskonigi niajn agadojn dum politikaj kunvenoj en la provinco.

La estro de la kvartalo «Kanjenkoko» kie situas la centro ankaŭ dankis al konstruintoj de la centro kaj promesis helpon laŭ sia povo.

Je la 18h20, en bonega etoso (trinkante kaj dancante), finiĝis la oficiala malfermo.  Jérémie invitis ĉiujn ĉeestintojn iri al Liceo Rumonge, kie baldaŭ okazos disdono de diplomoj al sukcesintaj seminarianoj kaj oficiala fermo de la seminario.

NB Paroladoj okazis en Esperanto kaj Justin NTAKIRUTIMA tradukis en Kirundi, la nacia lingvo.

Nome de ĉiuj burundaj esperantistoj ni dankas la fonduson “Esperanto en Evoluo” kaj ĉiujn kontribuintojn danke al kiuj la centro estis konstruita.

 Jérémie SABIYUMVA, prezidanto de ANEB

0

Konstruado de la biblioteko komenciĝis

13.12.2011 – Je la 13a de decembro 2011 mi sendis €5180, al la konto 306890164 de Ass. Nat. d’Espéranto au Burundi. Je la 26a de decembro la konstruado de la biblioteko komenciĝis. Legi pli