Solena malfermo de la Esperanto-centro en Rumonge

07.09.2013 –  Jérémie SABIYUMVA, prezidanto de ANEB, raportas:

Fifine, la 7-an de aŭgusto 2013 okazis oficiala malfermo de la Esperanto-Centro, kie hejmos la biblioteko, stoketo kaj oficejo de ANEB kaj ĉambro de vizitontoj.

La malfermo okazis vespere kaj ĝin ĉeestis 74 personoj el lokaj administrantoj, ĵurnalisto de loka gazeto “Hodi Tanganjika”, estro de la kvartalo Kanjenkoko, unu reprezentanto de iu politika partio kaj najbaranoj.

Je la 17-a horo, seminarianoj, kiuj venis de la ekskurso, alvenis kaj atendis je la enirejo. Poste alvenis la eksurbestro de Rumonge (S-ro Juma Eric kiu en 2008 estis urbestro de Rumonge kaj ege helpis en la sporta seminario de Klarita Velikova kaj nun estas membro de CNTB (Nacia Komisiono pri Tero kaj aliaj Bienoj en la provinco de Bururi), Konsilanto de la nuna urbestro de Rumonge, Prezidanto de la politika partio “Kaze FDD” en la provinco de Bururi, Prezidanto de la junulara centro en Rumonge kaj kelkaj instruistoj en mezgradaj lernejoj.

Pro alia grava renkontiĝo en Makamba, multaj invititaj aŭtoritatoj ne ĉeestis la malfermon malgaŭ iliaj promesoj partopreni ĝin.

Je la 17h30, la prezidanto de ANEB (meze), partoprenintoj el Kongio (maldekstre) kaj partoprenintino el Kenjo (dekstre) solene tranĉis ŝnuron, kiu estis ĉe la enirejo kaj ĉiuj ĉeestintoj aplaŭdis.

Malfermo de la Esperanto-centro. Rumonge, Burundo. 07.09.2013.

Malfermo de la Esperanto-centro. Rumonge, Burundo. 07.09.2013.

Ni eniris kantante esperantajn kantojn. La seminarianoj ĝoje kantadis kaj dancadis. Hasano NTAHONSIGAYE bonvenigis partoprenintojn eniri la grandan salonon (legejo). Mugabo bonvenigis invititojn kaj Jérémie SABIYUMVA prezentis la programon de la tago, kiu konsistas el

– kantado de la esperanto-himno;

– vizit(ig)o de la centro kaj klarigoj;

– historio de la centro kaj ĝia celo;

– venontjaraj projektoj por la centro.

Tuj poste la “Espero”, Hasano kaj Jérémie petis ĉeestintojn viziti la centron. En la granda halo, ili klarigis ke temas pri legejo de libroj. Uzontoj de la centro prenos librojn en la deponejo kaj ili venos en la granda halo. En venontaj jaroj, la halo estos uzata por aliaj celoj kiel renkontiĝejo.

Ni poste eniris la deponejon de libroj : en ĉi tiu loko, libroj kuŝos en ŝrankoj . Venis vico de stoketo kaj laŭ klarigoj, en la loketo ni metos posedaĵojn de ANEB.

Malfermo de la Esperanto-centro. Rumonge, Burundo. 07.09.2013.

Malfermo de la Esperanto-centro. Rumonge, Burundo. 07.09.2013.

Ni eliris kaj eniris la oficejon de ANEB: Temas pri ĉambro, sufiĉe granda kie, laŭ klarigoj, estos ŝranko, tablo kaj du seĝoj (unu por oficisto kaj alia por vizitontoj). Ni eniris la ĉambron de vizitantoj: en ĉi tiu chambro, estas necesejo kaj duŝejo. Fine, ni vizitis la necesejon kaj duŝejon ekstere. Jérémie montris al partoprenintoj liberan lokon, kie, se estos financo, ANEB planas konstrui du klasĉambrojn.

Poste trinkinte sodojn, ni aŭskultis pri la historio de la centro. Jérémie informis partoprenintojn ke la konstruado de ĉi tiu centro estis pripensita en 2009, dum la instruseminario de la geedzoj Johan Derks kaj Svetlana Milanovic en Burundo. Poste parolado kun Pamphile, Mugabo kaj Hasano pri sekvo de finlernintoj, ili pensis pri kiel gardi ilin kaj venis la ideo pri Esperanto-Centro por ke esperantistoj renkontiĝu tie.  Estis planite ke en la centro estu retkafejo sed pro kelkaj kialoj, ĉi ideo estis forĵetita.

Malfermo de la Esperanto-centro. Rumonge, Burundo. 07.09.2013.

Malfermo de la Esperanto-centro. Rumonge, Burundo. 07.09.2013.

En 2011, venis la unua monsendo por aĉeti terenon kaj en la fino de 2011 ni ekkonstruis la centron.  Kelkaj malfacilecoj observiĝis interalie subitaj ŝanghoj de prezoj de konstrumaterialoj pro nestabileco de la burunda franko, neseriozeco de konstruistoj, kiuj, kelkfoje forlasadis sian laboron.

Pri planoj, estis dirite ke ni planas konstrui du klasĉambrojn en la centro por ke ankaŭ tie okazu esperanto-instruado. Laŭ la buĝeto (farita de la konstruisto), estas bezonata ĉirkaŭ 2500 eŭroj. Jérémie petis al ĉiuj pensi pri kiel trovi ĉi sumon ĉar centro sen instruejo ne multe signifas.

Kelkaj proponis bredi kokojn en la centro, aliaj proponis luigi la halon al religiaj komunumoj… sed ne venis konkreta plano.

Je la fino, la eksurbestro (kiu estas ankaŭ najbarano de la centro) ege dankis la esperantistaron ĝenerale kaj Johan Derks specife pro ĉi granda kaj bela konstruaĵo en Rumonge. Li memorigis al ĉeestintoj pri sia kontribuo al la esperanto-movado kiam li estis urbestro de Rumonge kaj li akceptis plu helpi la centron.  Laŭ li, Esperanto iam estos forta lingvo, kaj en Burundo jam estas forta komunumo ĉar por la malfermo venis esperantistoj el 11 provincoj de Burundo kaj du eksterlandanoj (Kenjo kaj Demokratia Respubliko Kongo).

Venis la Prezidanto de politika partio “KAZE FDD“, kiu ankaŭ dankis la esperantistaron pro la konstruaĵo kaj akceptis ĉiam diskonigi niajn agadojn dum politikaj kunvenoj en la provinco.

La estro de la kvartalo «Kanjenkoko» kie situas la centro ankaŭ dankis al konstruintoj de la centro kaj promesis helpon laŭ sia povo.

Je la 18h20, en bonega etoso (trinkante kaj dancante), finiĝis la oficiala malfermo.  Jérémie invitis ĉiujn ĉeestintojn iri al Liceo Rumonge, kie baldaŭ okazos disdono de diplomoj al sukcesintaj seminarianoj kaj oficiala fermo de la seminario.

NB Paroladoj okazis en Esperanto kaj Justin NTAKIRUTIMA tradukis en Kirundi, la nacia lingvo.

Nome de ĉiuj burundaj esperantistoj ni dankas la fonduson “Esperanto en Evoluo” kaj ĉiujn kontribuintojn danke al kiuj la centro estis konstruita.

 Jérémie SABIYUMVA, prezidanto de ANEB