Partoprenantoj

Laŭ artikolo 5, sub 1 de la Statuto:

Partoprenantoj estas naturaj personoj kiuj:

  • a. faris ĉiujaran donacon de almenaŭ difinenda de la estraro elcentaĵo de la jarkotizo por la aktiva membreco (MA) de Universala Esperanto Asocio;
  • b. skribe aŭ per elektronika poŝto sciigis al la estraro estivoli partoprenanto.

Do por iĝi partoprenanto de la fondaĵo oni pagu ĉiujare almenaŭ 50% de la UEA-membrokotizo (kategorio MA) por via lando. La kotiztbaelo konsulteblas ĉi tie.

Jen la daŭrigota listo de la partoprenantoj:

Ronald Glossop, Usono
Marcos Cramer, Germanujo
Maya Kennedy, Usono
Robert Leleu, Francujo
Johan Derks, Nederlando
Gisela kaj Karl-Georg Stephan, Germanujo
Heinz Muhsal, Germanujo
Ulla Luin, Usono
Hans Bakker, Nederlando
Ans Bakker, Nederlando
Joke Hoobroeckx, Nederlando
Bert Schumann, Francujo
Luis Felipe Paulo E Ladeira, Portugalujo
Martin Schäffer, Germanujo
Terezija Kapista, Serbujo
Giancarlo Fighiera, Italujo
Miny Massar, Nederlando
Felizardo Eslabão, Brazilo
Stanislavo Belov, Rusujo
Manuel Ortega, Venezuelo
Katja Lödör, Belgio
Emmanuel Voyard, Francujo
Brian Harmon, Usono
Stefano Menegolli, Italujo
Simmon Barney, Usono
Nicola Ruggiero, Islando
Roberto Poort, Usono
Didier Loison, Francujo
Betty Chatterjee, Francujo
Dmitry Lushnikov, Aŭstralio
Peter Dahl Larsen, Dannlando

Koran dankon al ili!