Oftaj demandoj

Kio estas la celo de la fondaĵo “Esperanto en Evoluo?”

La fondaĵo celas financan subtenadon de la profitodonaj esperanto-projektoj en malriĉaj landoj, kiuj povos krei financan bazon al la loka Esperanto-movado.

 

Kiel la fondaĵo ricevas monon?

Precipe per donacoj kaj pruntedonoj de esperantistoj el pli riĉaj landoj, kaj/aŭ petante subvenciojn por subtenataj projektoj ĉe bonfaraj organizaĵoj kaj institucioj por evoluhelpo.

 

Kiujn kondiĉojn projekto devas plenumi por esti subtenata de “Esperanto en Evoluo”?

La projekto devas esti profitodona por nedifinita tempodaŭro. Ĝi devas esti ekonomike sana aŭ, se ĝi ankoraŭ ne realiĝis, ĝia komerca plano devas esti reala kaj akceptebla por ekzemple komerca banko. La profito devas esti destinata sole por la Esperanto-movado en la koncerna lando.

 

Ĉu “Esperanto en Evoluo ” mem povas posedi fruktojn de siaj projektoj?

Ne, tio ne eblas. La projekto devas esti la propraĵo de Esperanto-asocio aŭ de jura personeco, kiu estas kontrolata de Esperanto-asocio.

 

Ĉu projekto povas fiaski?

Ĵes, malgraŭ skrupula esplorado de komerca plano aŭ de jam funkcianta projekto, ĝi povas alfronti neantaŭvideblaj problemojn kaj fiaski pro tio.
En tiu kazo la fondaĵo “Esperanto en Evoluo” tamen ne perdas la tutan faritan investaĵon, ĉar ĝi estas investanta ĝenerale en kapitalaj varoj, plejparte en nemoveblaĵoj.

 

Ĉu “Esperanto en Evoluo” povas mem ricevi profiton?

Ne, ĝi estas bonfara fondaĵo, do laŭ la Statuto ĝi ne rajtas fari tion. La ekspluatado de la projekto estas tute afero de la projekta organizaĵo, kontrolata de la koncerna Epseranto-asocio. La profito apartenas al ĝi same kiel respondeco pri la projekto ĝenerale.

 

Kiu kontrolas la mastrumadon de la fondaĵo “Esperanto en Evoluo”?

La estraro konsistas el Stanislav Belov, prezidanto (Rusujo), Johan Derks, vic-prezidanto kaj unua kasisto (Serbujo), Renato Corsetti, sekretario (Italujo). Ili decidas pri subtenado de projektoj kaj kontrolas ties realigadon. Nun estas serĉataj dua kasisto kaj sekretario.

 

Ĉu iuj projektoj jam sukcesis?

La unua projekto de la fondaĵo estis konstruado de la esperanto-centro en Rumongo (Burundo), urbo situanta 80 km  sude de la ĉefurbo Buĵumburo. Temas pri sufiĉe vasta teretaĝa konstruaĵo, kiu enhavas biblitekon, legosalonon, ĉambrojn por instruado kaj administracio de la Asocio Nacia por Esperanto en Burundo (ANEB), kies fondintoj loĝas en tiu urbo.

La monkolektado komenciĝis en 2009, jaron poste la fondaĵo aĉetis la terenon, en 2013 la konstruado de la ĉefaj ejoj finiĝis kaj post solena malfermo en la novkreita centro okazis la unua esperanto-seminario. En 2014 finiĝis alkonstruo de la du pliaj ejoj, do nun ĉefa tasko estos plenigi la centron per libroj, lerniloj, mebloj kaj komputiloj.