Kiel helpi

La fondaĵo “Esperanto en Evoluo” estas relative juna kaj ne havas grandan kapitalon aŭ stabilajn monfontojn. Ĝi povas realigi siajn projektojn nur danke al malavara subteno fare de solidarecaj samideanoj, kiuj disdividas nian opinion, ke Esperanto estas ne nura ludilo por riĉaj okcidentanoj, sed justa kaj digna komunikilo por ĉiuj homoj tra la mondo.

La unua projekto de la fondaĵo en Burundo estis sukcese finita danke al ĝiaj partoprenantoj, inter kiuj oni ne forgesu iniciatinton Johan Derks, kiu proprapoŝe financis almenaŭ duonon de la tutaj elspezoj. Plejparton de la administraj kostoj ankaŭ kovras la estraranoj mem.

Nun la fondaĵo preparas sin al realigo de nova projekto (nun serĉata), kio postulos laŭ nia sperto ne malpli ol 17-20 mil eŭrojn. Dume en la fondusa kaso nun estas nur ŝuldoj je almenaŭ 1500 eŭroj. Iu ajn helpo estas bezonata – ĉu mondonaco, prunto, heredigo, volontula laborovarbado. Ni antaŭe dankas vin nome de la fondusa teamo kaj de trialandaj samideanoj!