Pri ni

La fondaĵo “Esperanto en Evoluo” celas financan subtenadon de la profitodonaj esperanto-projektoj en malriĉaj landoj por ke tiuj kreu financan bazon al la loka Esperanto-movado. La fondaĵo estis establita en 2009 en Nederlando fare de la geedzoj Johan Derks kaj Svetlana Milanović. Nun la estraro konsistas el Stanislav Belov, prezidanto (Rusujo), Johan Derks, vic-prezidanto kaj unua kasisto (Serbujo), Renato Corsetti, sekretario (Italujo).

La unua projekto de la fondaĵo estis konstruado de la esperanto-centro en Rumongo (Burundo), urbo situanta 80 km  sude de la ĉefurbo Buĵumburo. En 2013 ĝi estis solene malfermita kaj gastigis la unuan esperanto-seminarion. En 2014 finiĝis alkonstruo de la du pliaj ĉambroj.

Nun la fondaĵo pripensas novan lanĉotan projekton. Ĉu vi havas proponon? Kontaktu nin!

Laŭ la Statuto la fondaĵo ricevas monon precipe per donacoj kaj pruntedonoj de esperantistoj el pli riĉaj landoj, kaj/aŭ petante subvenciojn por subtenataj projektoj ĉe bonfaraj organizaĵoj kaj institucioj por evoluhelpo. Ĝi ne estas posedanto de la realigitaj projektoj. La aktuala buĝeto de la fondaĵo kaj la daŭrigota listo de la partoprenantoj estas publikigataj en ĝia retejo.