Kiel helpi plu

La unua projekto en Burundo estas jam preskaŭ tute finita, sed la nova esperanto-centro ankoraŭ estas grandparte malplena. La burundaj samideanoj havas multe da entuziasmo, sed malmulte da mono. Do por efika funkciado de la nova esperanto-centro ili bezonas komputilojn, librojn (en Esperanto kaj la franca), lernilojn, oficilojn, meblojn, ktp. Vi povas sendi tiujn aĵojn al ili memstare laŭ la adreso: ANEB, BP 170, BI-Rumonge, Burundi aŭ subteni ilian agadon helpe de nia fondaĵo per mondonacoj, heredigo aŭ volontula laboro. Tiukaze nepre indiku en via pagilo kaj akompana/posta letero “por Burundo”.

Ni antaŭe dankas vin nome de la fondusa teamo kaj de la burundaj samideanoj!