Dua nacia kongreso (2009)

La kongreso ekis vendredon la 10-a ĝis la 12-a de julio 2009 en Lycée Rumonge, kun partopreno de 98 homoj el Bururi, Urba Bujumbura, kampara Bujumbura, Bubanza, Kayanza, Muramvya, Makamba kaj Cibitoke, entute 8 provincoj (el 17) estis reprezentitaj en la kongreso.

Laŭ la programo, la kongresanoj devis ekalveni en la kongresejon vendredon je la 13-a horo kaj la 15-a horo estis planita la esperanta himno « la Espero ». Esperantistoj el la nordaj provincoj kaj tiuj de Bujumbura kunveturis en la sama buso ĝis Rumonge, kaj tio permesis al ili frue alveni en la kongresejon.
Post la « Espero », Jérémie SABIYUMVA, nome de LKK bonvenigis la kongresanojn kaj prezentis al ili la programon. Li petis al la kongresanoj esti respondeculoj de si mem unue kaj de la kongresejo, kie ili devis resti dum 3 tagoj. Li ankaŭ petis ilin fari ĉion, kion ili povas por ke la kongreso estu sukcesega, ĉar la sukceso de la kongreso grandparte dependas ne de LKK sed de la kongresanoj.

Japhet NTUNZWENIMANA, la Prezidinto de ANEB oficiale malfermis la kongreson, kaj prezentis al la kongresanoj la atingojn de la estraro dum la lastaj tri jaroj. Li deziris bonan kongresumadon al la partoprenintoj kaj multfoje petis al ili profiti la okazon por interkonatiĝi, priparoli gravajn punktojn, por plifortigi la movadon kaj helpi al komencintoj plibonigi la lingvosciojn.
La ĉefaj programeroj de la kongreso estis aprobi la ŝanĝon de kelkaj eroj en la statuto, kie la Ĝeneralan Asembleon anstataŭiĝos de la komitato. Laŭ klarigoj, en la statuto oni donis decidpovon al la Ĝenerala Asambleo kaj praktike ne eblas kunigi ĉiujn anojn de la Asocio por fari decidon. Tio ofte malhelpis la antaŭenigon de la Asocio , kaj necesas ŝanĝi tion.
La alia grava programero estis la renovigo de la estraro de ANEB, laŭ la statuto, la oficperiodo de la estraro estas tri jaroj.
Sabaton, okazis voĉdono por la estraro. Rezulte de la voĉdonado estis elektita kiel Prezidanto S-ro Jérémie SABIYUMVA el Rumonge nun loĝanta en Bujumbura, kiel Vic-prezidanto Eric NSABIYUMVA el Cibitoke nun loĝanta en Bujumbura, kiel Sekretario Hasano NTAHONSIGAYE loĝanta en Rumonge, kiel Vic-sekretario Thierry NDIZEYE el Kabezi nun loĝanta en Bujumbura, kiel Kasisto BAHATI Pamphile loĝanta en Rumonge kaj Vic-kasisto Gilbert NDIHOKUBWAYO de Kabezinun loĝanta en Bujumbura.
Jérémie, nome de la novelektita estraro promesis daŭrigi sian laboron kun novaj strategioj interalie malfermi la Asocion al la tuta mondo, plibonigi korespondadon inter burundaj kaj alilandaj esperantistoj. Ĉiu kongresano promesis sian helpon por ke la nova estraro sukcesu.

Estis lauŭlegitaj salutmesaĝoj de Renato Corsetti, kiu en sia belega kaj kuraĝiga letero menciis ke li estas amiko de burundaj esperantistoj. La mesaĝo de Renato Coresetti estis bone akceptita de la kongresanoj kaj ili sentis sin apud la esperantistaro. La mesaĝo de S-ro Liu Zhengkun, la estrarano de UEA pri ĝemelaj urboj, projekto je kiu Burundo ankaŭ partoprenas.
La projekto pri Esperanto-centro en Rumonge estis laŭtlegita al kongresanoj kaj ili estis petitaj diskonigi ĝin. Mi informas al vi ke la projekto estis elpensita de Johan Derks (esperantisto de Nederlando) dum lia vizito en Rumonge) kunlabore kun lokaj aktivaj burundaj esperantistoj por kontribui al plifortigado de la burunda movado. La Esperanto-centro permesos al lokaj esperantistoj regule renkontiĝi kaj gastigos la oficejon de ANEB. En ĝi estos retkafejo, ĉambro de vizitantoj… kaj por ke ĉi projekto sukcesu, helpo de la esperantistaro estas bezonata.

Okazis la unua komitatkunsido kaj je kiu, komitatanoj (pormomente el 8 provincoj de Burundo, ĉar laŭ la nova statuto ĉiu provinco havu almenaŭ unu komitatanon) decidis fondi regule aperantan trimonatan revuon «Esperanto en Burundo» kiu estos reta kaj papera. La komitatanoj ankaŭ decidis okazigi kunsidon post ĉiuj tri monatoj en malsamaj lokoj, por kuraĝigi lokajn esperantistojn, kie okazos la kunsido. La onta komitatkunsido okazos en Bubanza, en oktobro. Viajn gratulmesaĝojn rilate al la fondo de la revuo kaj la nunaj atingoj de la burunda movado sendu al esperanto.bdi@gmail.com