Estrarkunsido: 10-01-2010

Okazis la unua estrarkunsido de la elektita estraro en Bujumbura, la 10-an de januaro 2010.

Ĝi devis okazi en Rumonge je la sama dato sed pro kelkaj problemoj ĝi okazis en Bujumbura kie 4 el 6 estraranoj loĝas. Ĉiuj estraranoj partoprenis la kunsidon, kio kontribuis al la diskuto.

En la tagordo estis :

– Raportoj pri la agado de la estraro ekde julio 2009
–  Seminario en Bubanza ;
–  Vizitoj al kluboj en 2010
–  Diversaĵoj

Pri la unua punkto, ĉiu estrarano raportis pri sia agado dum la pasintaj kvin monatoj. Escepte de kelkaj financaj malfacilaĵoj, la agadoj de la estraro estas bonaj dum la pasintaj kvin monatoj.

La estraro pridiskutis la organizadon de la seminario, kiu okazos en Bubanza. La elektita komisiono donis raporton kaj petis monrimedon, por ke ili vizitu la lokon kaj kunsidu kun la lokaj esperantistoj. Ni atendas raporton de la komisiono, kiu informos al ni la datojn kaj detalajn informojn pri la loko. La seminario okazos en Bubanza por plifortigi la movadon en ĉi regiono.

Pri vizitoj al kluboj, la estraro vizitos regionojn kie jam estas esperantokluboj (Makamba, Gitega, Gasanda, Bururi, Bubanza kaj Cibitoke). Ĉiu pasigos tie 3 tagojn instruante Esperanton kaj ankaŭ plifortigante gvidkapablon de la estraro. Ni bezonos multajn materialojn por donaci al vizitotaj kluboj.