Novaĵoj de ANEB: jarraporto 2013

Ĉi-tiun jaron, la agado de ANEB ege koncentriĝis je la konstruado de la Esperanto-centro en Rumonge. Danke al la helpo de la fondaĵo “Esperanto en Evoluo” ni sukcesis preskaŭ finkonstrui la centron, kaj plibonigi ĝin. Ni iniciatis novan projekton en la centro, pri konstruado de du klasĉambroj, kie okazos la instruado kaj nuntempe, la du klasĉambroj ekzistas kaj baldaŭ ĝia konstruado finiĝos, dank’al la helpo de la fondaĵo Esperanto en Evoluo.

Esperantistoj de Rumonge multfoje renkontiĝis en la centro, dum la sabataj komunaj laboroj kaj tie beligis la centron per plantado de floroj kaj gazono.

La agado de ANEB ne nur limiĝis je la konstruado de la centro, la sekretario de ANEB kaj kasisto vizitis du klubojn en Rumonge (Lycée Nyamibu) kaj en Buruhukiro (Lycée Kibasha) kaj tie estis okazo informi la lernejestrojn kaj lernantojn pri Esperanto kaj pri la centro, kiu havas multajn facetojn: biblioteko, oficejo de ANEB …

En januaro, la Prezidanto de JEBUO S-ro Mlossi Saidi vizitis radielsendejon de SALAMA kaj parolis pri Esperanto. La elsendo estis aŭskultita dufoje en la semajno.

En Kiremba universitato kie Justin, la Prezidanto de la sporta sekcio de ANEB, studas okazis renkontiĝoj kaj esperanto-kursoj. La junuloj en tiu universitato decidis krei sportan klubon kaj ili alvokas helpon de ĉiuj, kiuj povas iel helpi.

La Prezidanto de ANEB vizitis la klubon de Kiremba mezgrada lernejo kaj sekvis la evoluon de la projekto pri bredado de porko. La porkido kreskis kaj la kaso de la klubo enhavas sufiĉe da mono por nutrigi la porkidon. Porinforme, je la pasintjara subvencio, ANEB donis 100 eŭrojn al la klubo por la projekto, kaj ni esperas ke la projekto estos profitdona por la klubo kaj por ANEB.

En Bubanza la instruado normale okazis, kaj la projekto pri kaprobredado estas en bona stato. Raportoj montras ke esperantistoj de Bubanza estas subtenindaj.

En Gasanda la reprezentanto de Kluboj (gasandaj kluboj) vizitis la Prezidanton de ANEB en Kiremba kaj dum tiu vizito okazis diskutoj pri plifortigo de la movado en ĉi-tiu regiono. ANEB jam donis al la gasandaj esperantistoj komputilon kaj subvenciis projekton pri komerco en la regiono. Nun la regiono bezonas modemon por ke esperantistoj retumu.

En Ngozi ni iris pro invito de junaj komencantoj en la seminario de Esperanto en Rumonge en 2012. La provinco de Ngozi rapide disvolviĝas kaj feliĉe ankaŭ Esperanto ne estis forgesita. Gilbert NIYUKURI, Sekretario de JEBUO nun studas en la universitato de Ngozi kaj lia esperanta agado estas aplaŭdinda. Kluboj stariĝis, esperantistoj multobliĝis kaj por helpi la tieajn agemajn esperantistojn, ni planas okazigi seminarion en ĉi-tiu regiono en septembro; kaze se financo ne estos obstaklo.

En Makamba, danke al diligenta laboro de Cedrick IRAKOZE, la klubaj agadoj plifortiĝis. Junuloj konstatis ke ne sufiĉas nur lerni Esperanton, sed indas ankaŭ uzi ĝin en diversaj projektoj. Nun, Cedrick jam produktis 5 muzikaĵojn kaj la junularo tie planas produkti filmon en Esperanto.

En Magara, post rehejmeniĝo (el la rifuĝejo) s-ro Posper starigis du klubojn en lernejoj kaj alian por ne-lernejanoj kaj plenkreskuloj. ANEB subtenis lian agadon per sendado de libroj kaj aliaj lernomaterialoj.

Aŭdiĝis, ke Esperanto eksplodis en Rutana provinco, en 2012, partoprenis la seminarion dek esperantistoj de Rutana kaj post tio ili vidis ke ili ne estas solaj. Ilia partopreno motivigis ilin kaj kreiĝis kvar novaj kluboj en ĉi-tiu regiono. En 2013, ankoraŭ de Rutana, partoprenis la seminarion en Rumonge dek esperantistoj kaj ĉi-foje ili ne estis komencantoj. Tio montris al ni ke esperanto-renkontiĝo ege gravas por komencantoj kaj la nuna strategio estas organizi aranĝojn en diversaj regionoj, rotacie.

En la ĉefurbo, danke al laboro de Mlossi Saidi (kiam li ankoraŭ estis en Buĵumburo), estis varbitaj novaj junuloj. Kelkaj el ili partoprenis la seminarion en septembro 2013 kaj ili estis brilaj. La septembran seminarion ankaŭ partoprenis esperantistoj el Ngozi, Kayanza, Rutana, Burambi, Buyengero, Ruyigi kaj tio montras al ni ke Esperanto ankaŭ ekzistas en ĉi-tiuj regionoj malgraŭ manko de regula raportado.

Partoprenis la 5-an Afrikan kongreson de Esperanto en Benino, la Prezidanto de ANEB kaj lia partopreno estis ege utila por la movado burunda kaj regiona. Nun ekis kunlaboro inter burundaj esperantistoj kaj Dro WANG por lerni la hjumeo terapio, venis informoj pri organizo de SPAMO, IJK, ILEI-konferenco….

Malgraŭ tio, pro tempomanko kaj manko de financoj (subvencio estis malpliigita), ne okazis fizika kunsido de ĉiuj estraranoj, ĉiuj decidoj okazis rete kaj telefone post grupa kunsido (estraranoj de Buĵumburo kaj estraranoj de Rumonge).

Perspektivoj :

– Bonvenigi SPAMON,

– Okazigi instruseminarion en Ngozi,

– Organizi Nacian Kongreson por renovigi la estraron de ANEB kaj de ĝiaj sekcioj,

– Peti librojn por la biblioteko,

– Okazigi perkorespondajn kursojn

– Instigi burundajn esperantistojn uzi interreton,

– Plifortigi informadon,

– Okazigi estrarkunsidon por ekipi la centron, ANEB petas al la donacantoj lernolibrojn kaj aliajn instru-materialojn.

SABIYUMVA Jérémie kaj NTAHONSIGAYE Hasano