Volontula laboro

Ĉu vi volas subteni la fonduson, sed ne (nur) per mono? Bone, ekzistas pluraj aliaj vojoj.

Konstruado de la esperanto-centroj postulas fakulojn kaj laborfortojn. Ĉu vi pretas memstare vojaĝi kaj partopreni la konstruadon kiel arkitekto, inĝeniero, masonisto, ĉarpentisto?

Ĉu vi povus gvidi surloke esperanto-kursojn aŭ instrui aliajn fakojn kaj metiojn per Esperanto?

Ĉu vi pretas kolekti esperanto-librojn inter vialandaj samideanoj (per privataj kontaktoj, dum esperanto-aranĝoj, ktp) por poste sendi ilin novkonstruitaj esperanto-centroj?

Eble vi povus konekti trialandajn samideanojn kun entreprenoj aŭ organizaĵoj, kiuj helpos profitigi iliajn esperanto-centrojn?

Se vi jesas iun el tiuj respondoj aŭ havas aliajn proponojn, bonvolu kontakti la prezidanton de la fondaĵo.